За нас

КОИ СМЕ НИЕ


Създаден през 1916 г., днес Националният военноисторически музей съхранява националната идентичност на българина като част от европейското семейство.

В него се докосвате до най-богатите български държавни колекции от оръжие, униформи, отличия, знамена, военни печати, снимки и преживявате увлекателната история на героизма, идеалите и любовта в най-големия български храм на безсмъртието.

Музейният екип има амбицията да превърне НВИМ в обществено средище за традиции, култура и образование, в желано място за нашите деца и туристическа забележителност.


Националният военноисторически музей съхранява над един милион културни ценности, свидетели на българската и европейската военна история. Той е единственият музей у нас, който представя три експозиции с около 28 хиляди експоната.

Важните битки от българската история, идеите и героите на националноосвободителните борби, 130-годишната история на Българската армия с акцент върху водените от нея войни са представени в тематико-хронологичната експозиция. С над 270 културни ценности във външната експозиция е показано развитието на бойната техника на Българската армия.