Народно осигурително дружество „Балкан“

пл. „Княз Александър I, № 1

Несъществуващата днес представителна сграда на учреденото през 1895 г. Народно осигурително дружество „Балкан“ била разположена на пл. „Александър I“ и ъгъла с ул. „Търговска“ срещу западната порта на Двореца. Построена през 1904 г. след реконструкция на съществувалия на това място хотел „Кобург“, тя десетилетия наред е сред най-красивите в младата българска столица. Неин автор е блестящият интерпретатор на виенския барок Фридрих Грюнангер – главен архитект в Министерството на обществените сгради и придворен архитект на княз Фердинанд I.

На фасадата й се намирал един от първите обществени часовници, чийто масивен циферблат с диаметър 1,20 м гледал към най-оживеното място в столицата.

Той отмервал времето чак до 30 март 1944 г., когато зданието изгаря след пряко бомбено попадение на англо-американската авиация.

Автентичният вид на площад „Александър I“ изчезва окончателно през 1948 г., когато на мястото на дружество „Балкан“ и хотел „Юнион палас“ започва изграждането на Партийния дом на БКП.