Католическо училище „Санта Мария“

ул. „Гургулят“, № 1

През 1910 г. апостолическият викарий Роберто Менини купува терени за построяване на сгради, в които монахините от Загребската провинция на конгрегацията „Св. Викентий от Пола“ откриват сиропиталището „Княгиня Надежда“, детска градина и начално училище. От 1925 г. училището е със статут на прогимназия, а в началото на 30-те години на ХХ в. включва и осми гимназиален клас.

През 1931 г. единственото католическо учебно заведение в Софийско-Пловдивската епархия, в което преподаването е основно на немски език, получава новопостроена масивна сграда и името „Санта Мария“. По това време във всички отделения и класове се обучават 434 ученици, като началната и прогимназиалната степен са смесени, а гимназията е само девическа.

По време на англо-американската бомбардировка на 30 март 1944 г. старата сграда на „Санта Мария“ е напълно разрушена от пряко бомбено попадение. Унищожени са училищният архив и ценни книги, има човешки жертви. След закриването на училището през 1948 г. в новата му сграда се настаняват различни държавни учреждения. Днес е част от Националната спортна академия.