Българска народна библиотека

ул. „Раковски“, № 131

Създадена на 17 юни 1879 г., Българската народна библиотека е сред първите държавни учреждения на новоосвободеното Княжество. Първоначално тя се помещава в малка къща, намираща се на мястото на днешната сграда на Българска народна банка. Нарастващият книжен фонд, както и липсата на средства обаче принуждават управата да продължи да търси временни решения за нейното настаняване и в следващите десетилетия тя е премествана многократно. Чак през 1900 г. за нуждите на Библиотеката е купена изящната сецесионна постройка на Гражданския клуб, намираща се на ул. „Раковски“ в съседство с новостроящата се Земеделска банка (по-късно Министерски съвет).

За първи път мястото позволява разгръщане на дейността на Българската народна библиотека, която се превръща в културно средище и притегателен център за столичани. От началото на 30-те години започва търсене и на терен за изграждането на нова, по-голяма сграда, създадена специално за библиотека. Одобрен е проектът на българските архитекти Иван Васильов и Димитър Цолов – автори на редица представителни сгради в столицата. През 1939 г. започват строителните дейности на мястото на Царския манеж (днешния бул. „Васил Левски“, № 88). Докато строежът напредва, зданието на ул. „Раковски“ продължава да съхранява книжния фонд на Българската народна библиотека и да посреща читатели.

Втората световна война оставя своя отпечатък и върху двете сгради на Библиотеката. На 10 януари 1944 г. тази на ул. „Раковски“ е ударена с пряко попадение от бомба, а книгите остават затрупани под бетонните плочи. Въпреки своевременните мерки на директора Райчо Райчев всички каталози, както и част от книжния фонд са унищожени. Заличена е и самата постройка, която никога не е възстановена. Днес на нейно място се издига сграда, помещаваща Министерството на икономиката и Театър199.

Завършеният груб строеж на мястото на Царския манеж е също ударен от бомбардировките, което забавя строителните дейности чак до 1953 г. След тържественото откриване на 16 декември 1953 г. сградата продължава да се ползва от Българската народна библиотека и до днес.