Първа евангелска съборна църква

ул. „Солунска“, № 49

Началото на Първа евангелска църква е поставено в София през 1864 г. от американските мисионери Чарлз Морс и д-р Хенри Хаскел. Работейки за разпространението на Библията, те подпомагат в духовно и организационно отношение младата евангелска общност. Първите богослужения се водят в домовете на вярващите, а първият редовен проповедник е Георги Панчев, завършил Самоковското богословско училище.

В края на 80-те години на ХІХ в. е купено място за строителството на църковна сграда. Сумите за изграждането й са събрани от членовете на църквата, както и от външни благодетели. На 17 юни 1889 г. храмът окончателно е завършен и тържествено открит за богослужения в присъствието на княз Фердинанд І и кмета на града Димитър Петков, които също даряват суми за покриване задълженията по строежа и обзавеждането на храма. В началото на XX в. към църквата е основано единственото евангелско сиропиталище в България, закрито през 1948 г.

Англо-американската бомбардировка на 10 януари 1944 г. разрушава част от сградата на Първа евангелска църква. След войната е възстановена в оригиналния си вид и в нея служат петима пастори, репресирани от тоталитарния режим. Днес е водеща църква в Съюза на евангелските съборни църкви в България, основан през 1888 г.