Домът на Гео Милев

бул. „Мария Луиза“, 23

Типичната за София от първата половина на ХХ в. фасада в неокласически стил срещу емблематичната Баня-баши джамия е пример за изникналите в резултат на еманципацията на младата столица сгради със смесено предназначение. Внушителните обеми са симетрично разграфени от прозорци и орнаментални пиластри, върху които приютените на долните етажи търговски помещения и кантори опъват крещящите си реклами. Жилищните апартаменти на горните етажи предлагат изглед към градината и живописната фасада на Централната баня, но разкриват и прелестта на Софийските покриви и планини, съперничещи на гледката, радваща бохемите в Париж.

Един от апартаментите под звездите (77 стъпала над улицата) става дом на изключителния поет Гео Милев след завръщането му от Берлин през 1919 г. – както и първата българска експресионистична галерия. Запленен от новите културни идеи, вдъхновили работата му по време на лечението в Берлин, Гео Милев поставя тази иначе не особено отличителна сграда на културната картата на Европа.

В бомбардировките от 10 януари 1944 г. директно попадение и последващ пожар сриват сградата. Днес на мястото ѝ е паркингът на Халите.