Софийската окръжна палата

бул. „Христо Ботев“, № 55 През 1912 г. след проведен конкурс за архитектурен проект започва изграждането на първата обществена монументална сграда в столицата – Софийската окръжна палата, която следва да обедини на едно място всички окръжни учреждения – управление, медицински и ветеринарни служби, инженери и архитекти, училищни инспектори, сметна палата, лесничейството и т.н. Първо и…