Министерство на войната

През 1879 г. започва строителството на сградата на Министерство на войната (дн. Министерство на отбраната) на ул. „Дякон Игнатий“, № 3 по проект на арх. Антонин Колар. Както при повечето обществени сгради в столицата, се следват моделите на европейското строителство, съобразени с българската специфика и мащаби, като средства не се пестят. През април 1885 г.…